Hatay Aile Hekimleri Derneği 
Vizyomuz
Hatay'da çalışan Tüm Aile hekimlerini destekleyerek, katılımcı demokrasisinin kökleşmesine ve toplum ve aile Hekimlerinin yaşam ve çalışma kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak. Hatay'daki tüm aile hekimlerini tüm çatı altında toplayarak, Türkiye'de örnek gösterilen aile hekimliği kitlesini yaratmaktır.
Misyonumuz
Aile Hekimleri'ni bir araya getirmek, ulusal ve uluslararası platformlarda aile hekimliği disiplininin ilerlemesine katkıda bulunmak, ve Aile Hekimleri'nin temsilini sağlamak, Aile hekimlerinin özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, aile hekimlerinin eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması, aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapılması, Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerinin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
Temel Değerlerimiz
Demokratik değerleri temel alma: Paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesiyle iş ve işlemlerimizi yürütürüz
Adil olma: Tüm paydaşlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde güvenilir bir ortam içinde makul ve duyarlı davranırız.
Etkinlik: İş ve işlemlerimizde yetkin uzmanlarımız ve güçlü teknolojik alt yapımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Duyarlı, çözüm üreten, sonuca odaklı ve gelişime açık olmaya özen gösteririz
Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz.
Yenilikçilik: Faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızın önüne çıkabilecek engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler getiririz.
Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.

Derneğimize üye olarak bu süreçten hep birlikte olumlu ve faydalı kazanımlar elde edelim. Mesleki dayanışmamızı artıralım , onurumuzu koruyalım ve güçlü bir yapı ile temsil edilelim.
Hatay Aile Hekimleri Derneği 
info@hahed.org.tr
Süleymaniye Mah. M. Çakmak Caddesi No:54 İskenderun / HATAY
www.hahed.org.tr