Hatay Aile Hekimleri Derneği 
5. HAYAT
BAHAR KONGRESİ
SAM FRANSS HOTEL, ANTAKYA / HATAY
05 - 07 MAYIS 2023
KAYIT
ÜCRETLERİ
Kayıt
Konaklamasız Kayıt
Erken Kayıt
( 01.04.2023 ve öncesi )
2.500,00 TL
2.500,00 TL
GEÇ KAYIT
( 01 NİSAN 2023 SONRASI )
2.750,00 TL
2.750,00 TL
K A Y I T    V E    K O N A K L A M A
  • Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine, bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları, kongreye ilişkin dökümanlar dahil, %18 KDV hariçtir.
 
  • Kayıt talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
  • Tüm kayıt ve konaklama iptallerinin Organizasyon  Yönetimi’ne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
  • İptaller 01 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılacak kayıt ve konaklama iptallerinde iade yapılmayacaktır.
  • Bu tarihten önce yapılan başvurular dikkate alınacak olup tüm iadeler kongre bitiminden sonra yapılacaktır.
İ P T A L    Ş A R T L A R I
  • Yukarıda belirtilen konaklama ücretleri %8 KDV hariçtir.
  • Konaklama talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
Transfer
Tek Yön
Çift Yön
TUTAR
900,00 TL
1.800,00 TL
  • Transfer ücretlerine %18 KDV hariçtir.
KOKNAKLAMA
ÜCRETLERİ
SAM FRANSS HOTEL
Ranjous Otel
Erken Kayıt
( 15.04.2023 ve öncesi )
7.000,00 tl
7.000,00 tl
GEÇ KAYIT
( 01 NİSAN 2023 SONRASI)
7.500,00 tl
7.500,00 tl
Hatay Aile Hekimleri Derneği 
info@hahed.org.tr
Süleymaniye Mah. M. Çakmak Caddesi No:54 İskenderun / HATAY
www.hahed.org.tr