Hatay Aile Hekimleri Derneği 

Derneğimizden Haberler

 
 
 
DUYURU
İzmir Bornova' da yaşanan sağlıkta şiddet olayı çete yapısıyla yapılmış terör vakası olarak değerlendirilmelidir.
İzmir Bornova' da yaşanan sağlıkta şiddet olayı çete yapısıyla yapılmış terör vakası olarak değerlendirilmelidir.
İzmir derneğimiz aldığı kararla Pazartesi günü olayın yaşandığı ASMde il Derneği yönetimi ve il üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapma ve ASMde çalışan meslektaşlarımızı destekleme kararı almıştır.
AHEF Yönetim Kurulu olarak :
1 Nisan 2019 tarihinde tüm üyelerimizi 184'ü arayarak yoğun bir şekilde "Bakanlığımızda artan şiddet konusunda bir çalışma var mı bilgi sormak, bu konuda taleplerimizi iletmek ve ayrıca çalışırken kendimizi güvende hissetmediğimizi anlatmak", Sabim'in bir bilgi hattı olduğunu hatırlatma yönünde görüşmeler yapmak.
2 Nisan’da yapılacak Twitter eylemi ile bir kere daha şiddete dikkat çekmek.
3 Nisan 2019 tarihinde de bu şekilde çalışmanın artık mümkün olmadığını belirterek korkunç olayla karşı karşıya kalmış tüm meslektaşlarımıza destek olmak ve sesimizi duyurmak adına tüm illerde iş bırakma ve Saat 12:30 da Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılması kararı almıştır . Biz de hatay aile hekimleri derneği olarak çarşamba günü iş bırakma kararı ve saat 12:30 da sağlık müdürlüğü önünde basın açıklaması yapma kararı aldık .Basın açıklaması için sendikalar ve tabip odasıyla görüşülmüş olup Sağlıkta şiddete dur demek adına Hatay tabip odası SES ve TSS ile birlikte 3 nisan çarşamba saat12:30 da sağlık müdürlüğünün önünde basın açıklamamamızı yapacağız. Bütün meslektaşlarımızı bu teröre dur demeye çağırıyoruz bu terör yarın en yakınımızı bizi bulmadan çocuklar annesiz babasız kalmadan ......
Hatay Aile Hekimleri Derneği 
info@hahed.org.tr
Süleymaniye Mah. M. Çakmak Caddesi No:54 İskenderun / HATAY
www.hahed.org.tr
Bu websitesi Webservis Sitesi Kur ile oluşturulmuştur.