Hatay Aile Hekimleri Derneği - HAHED
ASM Cumartesi Nöbetleri İçin İtiraz Dilekçeleri (Toplu olarak) ve Dava Açma Süreci Hakkında
ZMSS 'si biten ve yenileyen arkadaşlar...
AHEF BASIN BÜLTENİ (01.07.2014)
Damga Vergisi İadesi PDF Print E-mail

Damga Vergisi İadesi Geriye dönük, kesilmiş damga vergileri için açılan dava ve izlenecek yol haritası

Değerli Arkadaşlar,

 

Damga vergisi ile ilgili yapılan ilandan sonra haklı olarak bazı sorular gerek mail yoluyla ve gerekse telefon yoluyla sorulmaktadır.

 

Aşağıda bütün bu soruların cevabını bulacağınızı inandığım bilgilendirme mailini sizlerle paylaşıyorum.

 

Öncelikle bazı sorulara cevap olarak;

 
1.     Dava için matbu bir dilekçe bulunmamaktadır.
 
2.     Dava dilekçesi örneği Hukuk Büromuzun mülkiyetinde ve know-how'ı kapsamında bulunduğundan paylaşılması mümkün değildir.
 
Duruşmasız ve evrak üzerinden görülen davalar olduğu için büro tarafından yürütülmesi eksiksiz olarak sağlanabilmektedir.
 
3. Tüm dosya kapsamını dava aşamasına da büro getirecektir. 
 
 
 
Aile Hekimliği sözleşmesi imzalanması ile tahakkuk ettirilen Sözleşme Pulu adı altındaki Damga Vergisi kesinti ve ödemelerinin 5 yıl geçmişe dönük olarak iade alınması mümkündür.
 
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ile yapılan anlaşma gereğince söz konusu damga vergisi kesintilerini iade almak isteyen tüm aile sağlığı çalışanlarının Avukatlık işlemleri ücretsiz olarak sağlanacaktır.
 
Öncelikle ekte bulunan vekalet bilgileri ile en yakın noterden genel vekaletname çıkartılması gereklidir. Çıkarılacak vekaletname ile sizi temsil etme yetkisi olabilecektir. Bu nedenle vekaletnamenin aslının büroya ulaştırılması önemlidir. Masrafın düşürülmesi için sınırsız sayıda kişi tarafından aynı vekaletnamenin düzenlenmesi mümkündür. İki kişiden fazla olarak Notere gidecekler, tüm vekaletname çıkaracaklar için tek vekaletname düzenlenmesini Noterden talep etmeleri mümkündür.
 
Her bir damga vergisi kesintisi bir dava konusu işlemi oluşturmaktadır. Bu nedenle her bir damga vergisi kesintisi için ayrı başvuru ve dava yolunu izlemek gerekecektir. Bu kapsamda yapılacak her bir başvuru ve tahkikat için 150,00 TL masraf yatırılması gerekmektedir. Bu masraflar; ilgili idare ile yapılacak yazışmaların ve başvuruların masrafı ile açılacak dava masraflarını kapsamaktadır. Yargılama sonucunda sadece mahkeme masrafları iade alınabilmekte bunun dışındaki posta masrafları iade alınamamaktadır.
 
Masraflar için yatırılacak avansın;
 
Garanti Bankası Buttim Şubesi TR66 0006 2000 3540 0006 6776 68 IBAN hesabına, açıklama kısmına "ADINIZ SOYADINIZ DAMGA VERGİSİ DAVA AVANSI" ibaresi yazılarak yatırılması ve dekontun gönderilecek evraklarla birlikte büroya kargolanması gereklidir. Masrafın yatırıldığına dair dekont büroya ulaşmadan işlemlerin başlaması mümkün değildir.
 
Farklı illerde yapılan görevler nedeni ile kesilen damga vergileri hakkında Aile Hekimliği sözleşmesi gereğince kesilen Sözleşme Pulu adı altındaki kesintilerin yapıldığına dair ücret bordroları önemle gereklidir. Eğer maaşınızdan kesilmeyip tarafınızdan ödenmiş ise bu ödeme belgelerinin büroya ulaştırılması gereklidir.
 
 
 
Verilecek Avukatlık hizmeti kapsamında;
 
1. Noterden çıkarılacak genel vekaletnamenin aslı,
 
2. Masraf avansının yatırıldığına dair banka ödeme dekontu,
 
3. Ekte gönderilen Avukatlık Sözleşmesinin imzalı aslı,
 
4. Sözleşme pulu kesintilerini gösterir ücret bordroları, ödeme dekontlarının tamamı,
 
5. Varsa Aile Hekimliği Sözleşmeniz, yoksa ilinizde imzalatılan örnek Aile Hekimliği Sözleşmesi (Bazı illerde farklılık gösterebilmektedir),
 
6. Kesintiyi yapan Vergi Dairesi Müdürlüğünün isim, adres ve iletişim bilgileri,
 
7. Sizin görev, ASM ve iletişim bilgileriniz,
 
gerekmektedir.
 
İstenilen söz konusu bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde işlemlerinize başlanamayacağı dikkat edilirse, zaman kaybına mahal vermeden bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlamanız yararınıza olacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
        Dr.H.Şenol ATAKAN
Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı
 AHEF Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
    AHEF Hukuk ve Mevzuat Kom.Bşk.


 Haberin Ekleri: